Lοαf - Player Page

Mii Names
Lοαf, BNL Lοαf, ., Shroom, SpεαrLoaf, amai allez, DEG☆Lοαf, henlo, WAAAluigi
Location
Belgium
Player ID
125619EC5FBF4DB5
Stars
68/250 bronze - 63/250 silver - 37/250 gold
Controller
Classic

Filters

Track Time Date Vehicle
GBA Cheep Cheep Island02:57.5622018-04-19Flame Runner (Donkey Kong)
Jungle Cliff - Normal03:19.4612018-04-19Flame Runner (Donkey Kong)
Kartwood Creek02:25.9792018-04-19Flame Runner (Donkey Kong)
Sky Shrine03:10.3892018-04-19Flame Runner (Donkey Kong)
Super Sky Courtyard04:17.8622018-04-19Flame Runner (Donkey Kong)
Rush City Run02:36.7852018-06-04Mach Bike (Daisy)
Red Loop01:40.5472018-06-05Flame Runner (Funky Kong)
The Rabbit Hole03:46.6742018-06-07Flame Runner (Funky Kong)
Big Nature City - Normal02:53.4662018-06-08Flame Runner (Funky Kong)
Disco Fever - No-shortcut02:35.5462018-06-08Flame Runner (Funky Kong)
Blue Loop - Normal02:02.1952018-06-14Flame Runner (Funky Kong)
DS Figure-8 Circuit01:33.9862018-06-14Spear (Funky Kong)
Sparkly Road01:33.9842018-06-23Mach Bike (Daisy)
Twin Peaks03:33.3082018-07-03Spear (Funky Kong)
Castle of Time - Normal03:34.2022018-07-06Spear (Funky Kong)
Flying Kingdom02:55.5772018-07-06Spear (Funky Kong)
GP Mario Beach02:48.0622018-07-06Spear (Funky Kong)
Seaside Circuit - Normal01:59.8372018-07-06Spear (Funky Kong)