Τα×i - Player Page

Mii Names
Τα×i , OcLock, ☆ ωατε®♪, ○ ξrοs ◎, λh βοη, Ta×i Wανe, Τα×i, WaternoleM, Sμρerλmα, ξσlίs, ξσlίεη , ξαυΡοtαble, Tα×i 92, Tα×i, SWN Dαηςε, rs¢ Grοονe, Orαcγ rs¢, CwC Tα×i , » T[A]×i
Location
France
Player ID
74678231266870DC
Stars
15/250 bronze - 12/250 silver - 2/250 gold
Controller
GameCube

Filters

Track Time Date Vehicle
Luigi Circuit01:15.2412019-03-01Flame Runner (Funky Kong)
Moo Moo Meadows01:24.3322019-02-20Flame Runner (Funky Kong)
0519F92DA21AB60474DAC32649FBDFF1B552A03801:50.4852019-03-06Mach Bike (Birdo)
SNES Ghost Valley 2 - Normal00:57.8972019-03-01Flame Runner (Funky Kong)
SNES Ghost Valley 2 - Normal (200cc)00:40.3842019-01-11Mach Bike (Daisy)
N64 Mario Raceway01:49.0312019-03-01Flame Runner (Funky Kong)
22C9A2BCAC4632504F6061DF4CE15E1DF318300302:19.1722019-07-04Flame Runner (Funky Kong)
DS Delfino Square02:10.6842019-04-07Flame Runner (Funky Kong)
SNES Mario Circuit 301:20.9592019-03-03Mach Bike (Daisy)
SNES Mario Circuit 300:56.6882019-01-09Mach Bike (Daisy)
2DDFFEAEDA1D08612436D426E9FC9ECB5607F4D902:45.4262018-04-14Flame Runner (Donkey Kong)
DS Peach Gardens02:09.6992019-02-20Flame Runner (Funky Kong)
GCN DK Mountain - No-shortcut (200cc)01:56.0342019-01-08Mach Bike (Daisy)
N64 Bowser's Castle - No-shortcut02:41.1262018-05-01Mach Bike (Daisy)
N64 Bowser's Castle - No-shortcut (200cc)02:12.7562019-01-08Flame Runner (Funky Kong)
41694DC53EEFD7BC899F9179BB5086621C22B31601:21.3632019-07-04Mach Bike (Daisy)
46598A3E82599EF24C0E403A3396E75F2CAA7E39 - Normal00:57.2872019-02-28Mach Bike (Daisy)
498145A2D8952400B5A31CE533607398A4AEF79701:21.6952018-05-04Mach Bike (Daisy)
4D91F04303065F52E94BBC20995D728B98B7F53401:22.2772018-04-25Mach Bike (Daisy)
59DA357F85E80ABB5F7457D10936649BB5E9E60D00:58.9142019-07-04Flame Runner (Funky Kong)
Aquania - Normal02:59.8052018-03-26Flame Runner (Funky Kong)
ASDF_Course01:59.0422018-03-26Flame Runner (Funky Kong)
Autumn Leavesway01:19.5252018-03-27Flame Runner (Funky Kong)
Big Nature City - Normal03:37.0282018-03-27Flame Runner (Funky Kong)
Blue Loop - Normal01:56.4372018-03-27Flame Runner (Rosalina)
Comet Starway02:20.4272018-03-27Flame Runner (Funky Kong)
Coral Cape01:31.7002018-03-27Flame Runner (Funky Kong)
Daisy Hillside01:37.3812019-01-07Flame Runner (Funky Kong)
Disco Fever - No-shortcut03:00.4212018-04-08Flame Runner (Funky Kong)