3ΛR☆Elias - Player Page

Mii Names
3ΛR☆Elias, lia, Cosi, TLLR, NoKeyCheck, Cosmic☆OwO, cοςmιc òωó, Cοοl Gυγ, cοςmιc☆òωó, 3ΛR☆Ξιiαs, [γεετ]
Location
France
Player ID
16ED8D4986143D87
Stars
8/250 bronze - 3/250 silver - 0/250 gold
Controller
Classic

Filters

Track Time Date Vehicle
67641D2B3E4825A8B1792A93C176C8F02DC0A0FB00:38.2632020-06-18Jet Bubble (Small Mii B Male)
Coconut Mall - No-shortcut (200cc)01:33.1902020-06-23Bullet Bike (Baby Daisy)
Undiscovered Offlimit01:35.8632020-06-23Mach Bike (Daisy)
0D8A84C2199103C3FB3D500FCA4017FF79DFCE8300:37.7752020-06-23Flame Runner (Funky Kong)
E271EB06CBA913BD694B93122C59BFC48F1EBAB601:45.8172020-06-24Mach Bike (Daisy)
049D5D08BF021693A2E6C0F936EFDA87E614803201:01.1222020-07-02Magikruiser (Toadette)
Desktop Dash02:20.9442020-07-09Flame Runner (Funky Kong)
Wario's Gold Mine - Glitch (200cc)00:53.6302020-07-29Mach Bike (Daisy)
Volcanic Valley - Normal (200cc)02:10.6192020-07-29Mach Bike (Daisy)
2F89B754415BC94D2F1E9F20FFB5382CFAF23E0F00:55.2612020-08-10Spear (Funky Kong)
Aquadrom Stage - Normal02:42.3462020-08-10Flame Runner (Funky Kong)
Big Express City02:27.3782020-08-10Flame Runner (Funky Kong)
C678D851DE2A0E6A5885BA9582AC0A06DF5894C900:40.3052020-08-10Spear (Funky Kong)
2F89B754415BC94D2F1E9F20FFB5382CFAF23E0F00:20.1052020-08-29Mach Bike (Daisy)
35239272FE03C4847CB498828BDC0C432ABB951601:37.6802020-08-29Bullet Bike (Baby Daisy)
A516D858FB9C9EEEAADCFDF65C56DEC1DFD4435601:09.4432020-12-12Bullet Bike (Baby Daisy)
5FAC92533BC9D48792B1C2CDD851EBB6F92D0DB402:22.8612020-12-21Mach Bike (Medium Mii A Male)
E7172A7B005EA75D892B5A9384691A007630018F00:36.9992021-01-29Quacker (Baby Daisy)
BF1D0A9CFD8643F232F8307850F2D1BC91CC789A01:00.3682021-02-03Quacker (Baby Daisy)
CD7D3FA0AFD91C7F468F24CF522D15BEF93424F700:31.0502021-02-03Spear (Funky Kong)
Underground Sky - Normal (200cc)01:40.5542021-05-09Quacker (Baby Daisy)
Six King Labyrinth - Shortcut (200cc)02:54.8162021-05-23Mach Bike (Daisy)